Inspectierapport BSO

Ook bij de BSO komt de GGD 1x per jaar langs. Onaangekondigd staan zij voor de deur voor onderzoek, waarbij als eerste gekeken wordt naar de werkwijze op de groep, chique gezegd de “pedagogische praktijk”.

Onder de noemer “pedagogische praktijk” vallen vier pedagogische basisdoelen. Eén van de doelen is “emotionele veiligheid” (m.a.w. de leidsters laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn) ze maken grapjes, kletsen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op. Verder is er de “persoonlijke ontwikkeling”, Dit doen we door een breed aanbod aan mogelijkheden te bieden. Dit om kinderen zich te laten ontwikkelen op lichamelijke, zintuigelijke, spraak/taal, cognitief en emotioneel gebied. Hierbij houden we rekening met verschillen in belangstelling en ontwikkelingsniveau. Denk hierbij aan het aanbod van verschillende soorten sport- en creatieve activiteiten. Het aanbod kan variëren van het maken van een kettinkje tot het maken van een vaas. Kinderparticipatie speelt een belangrijke rol. Het doel “sociale ontwikkeling” wilt zeggen dat er op de groepen aandacht wordt besteed aan interactie tussen de kinderen, contact maken met elkaar door samen een spelletje te doen en daar iedereen bij te betrekken. En dan hebben we nog het doel “ontwikkeling van normen en waarden”, dat betekent dat onze leidsters het goede voorbeeld geven van sociale vaardigheden in de omgang met andere kinderen (m.a.w. we spreken hier in volle zinnen en zeggen alsjeblieft als we iets vragen of geven). Het was dus weer een goed rapport. Het resultaat van jarenlange ervaring van ons vaste personeel en natuurlijk hun inzet en liefde voor het werk.

Op administratief gebied, waren we precies op dat moment nieuwe pedagogisch beleidsplannen aan het maken. Al jaren hebben we 1 beleidsplan voor de dagopvang en naschoolse opvang. Steeds werd er informatie bijgezet waardoor het uiteindelijk niet helemaal geweldig was. Ook de GGD zag deze puntjes. Hier hebben we meteen werk van gemaakt en in september is alles weer helemaal up to date en goedgekeurd!

We hebben daarom dit jaar 2 rapporten vanuit de GGD. Klik hier voor het volledige rapport. En hier kunt u lezen dat wij voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen.