Kijk!

Kinderen maken in hun eerste levensjaren een enorme ontwikkeling door. Deze ontwikkeling vindt plaats in interactie met de omgeving. Als kinderen naar een dagverblijf komen nemen de pedagogisch medewerkers een deel van de taken van de ouders over en hebben daardoor invloed op het verloop van de ontwikkeling. O-die kids wilt daar op een goede manier mee omgaan. Daarom zijn wij in samenwerking met de gemeente Gilze-Rijen en de basisscholen gaan werken met Kijk!

Kijk! is een instrument voor het in kaart brengen van de ontwikkeling van kinderen. De keuze voor een activiteit wordt gebaseerd op de observatie. Kijk! is een observatie instrument waarmee het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen op diverse ontwikkelingsgebieden over langere tijd kan worden geobserveerd en geregistreerd. Als ouders het op prijs stellen, houden we ieder jaar een gesprek aan de hand van deze observatie. Wanneer het kind vier jaar wordt gaat de totale observatie, met toestemming van de ouders, naar de basisschool.

Rondleiding of een persoonlijk gesprek?

Neem gerust contact op met O-die kids voor vragen, het maken van een afspraak of voor meer informatie.

Contact